Wednesday, February 25, 2009

Genel Tespitler - 2

Bir insan, eğer
karşısındakinden daha yaşlıysa,
kadınsa,
kafasına taktığı tuhaf (?) sorunlar varsa,
saçı kısaysa,
iriyse,
terliyorsa,
pazardır otobüstür benzeri bir yerde 30 dakikadan daha fazla ayakta kalmışsa,
menapozdaysa,
haklıysa,
o kişinin gazabı nice olur. Bundan kurtulunabilme şansı yoktur.

No comments: